Brouwerskamp lijkt gered

15 juli 2022

Het moet gek lopen wil de Brouwerskamp, het enige hofje van Doetinchem, geen gemeentelijk monument worden. Het door de gemeente Doetinchem ingeschakelde Monumenten Advies Bureau uit Nijmegen adviseert het complex aan te wijzen tot gemeentelijk monument. Het hofje, uniek voor Doetinchem, heeft een hoge cultuurhistorische, stedenbouwkundige, architectuurhistorische en sociaal-maatschappelijke waarde. Behalve de bebouwing is ook de groenaanleg waardevol. Aanwijzing is daarom volgens het Nijmeegse bureau het overwegen waard. Over dit advies nemen burgemeester en wethouders op 30 augustus een besluit.
De in 1951 dicht tegen het stadscentrum gebouwde Brouwerskamp ontworpen door de architect Aart Wulfert van Dijkhuizen (1903-1983), die in Doetinchem jarenlang directeur was van de dienst Openbare Werken. Het hofje is eigendom van Sité Woondiensten, die onder andere sloop en vervangende nieuwbouw in overweging neemt. Erfgoedvereniging Heemschut, het Cuypersgenootschap en de historische vereniging Deutekom schrokken daar zo van dat ze vroegen om een waardestellend onderzoek als opmaat naar de status van gemeentelijk monument.