Buitenkant Monsterse Aloysiusschool blijft toch staan

24 augustus 2023

De voormalige Aloysiusschool in Monster gaat toch niet tegen de vlakte. Het Westlandse college heeft deze week een nieuw plan goedgekeurd waarbij de buitenkant grotendeels behouden blijft. In maart 2018 was het plan nog om de school te slopen voor de bouw van 43 appartementen. Tegen dat voornemen kwamen onder meer de Historische Vereniging Monster-Ter Heijde en het Cuypersgenootschap in het geweer. Zij tekenden samen met Bond Heemschut beroep aan bij de rechtbank. De Westlandse gemeenteraad nam vorig jaar december unaniem een motie aan, waarin het college werd opgeroepen toch niet over te gaan tot sloop. De indieners van de motie – GBW, VVD, Westland Verstandig en PvdA – zagen liever dat het pand werd verbouwd. Aan die motie wordt nu dus gehoor gegeven. In het pand komen straks kwetsbare doelgroepen en senioren te wonen. De woningen vallen in de sociale huursector.