Cuypersgenootschap: ‘Interieur Kentalis is zeer kwetsbaar als er nieuwe plannen komen’

15 juli 2022

In een brief aan Koninklijke Kentalis en de gemeente Sint-Michielsgestel heeft het Cuypersgenootschap haar zorgen geuit over de toekomst van het rijksmonument. Het hoofdgebouw van het voormalige Instituut voor Doven, tegenwoordig Koninklijke Kentalis geldt als hoogtepunt in het oeuvre van architect J.H.H. van Groenendael. Vanwege de aanwezige gebouwgerelateerde kunst is het tevens een belangrijk monument voor de Nederlandse monumentale kunst van de twintigste eeuw. Het complex wordt door de eigenaar gefaseerd verlaten en zal in de toekomst een woonbestemming krijgen. Bij dergelijke herontwikkelingen zijn met name historische interieurs zeer kwetsbaar. Het Cuypersgenootschap heeft daarom de gemeente verzocht om in een vroeg stadium een duidelijke regierol op zich te nemen en om tijdig aan te sturen op een zorgvuldige planvorming.