Cuypersgenootschap verzoekt om restauratie Congregatiekapel Veghel na brand

1 januari 2023

Het Cuypersgenootschap maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van de voormalige Congregatiekapel, Mr. van Coothstraat 1 te Veghel. Dit belangrijke rijksmonument heeft bij een brand in de nieuwjaarsnacht 2022-2023 grote schade opgelopen. Slechts de gevels staan nog overeind. Monumentale onderdelen zoals dak, vieringtoren en gewelven zijn verloren gegaan. Wij hebben de gemeente en andere betrokken partijen verzocht om in te zetten op stabilisatie van de restanten van het gebouw en van dit belangrijke rijksmonument in oude staat te herstellen. In feite vragen wij om de restauratie waarvoor in september 2022 vergunning is verleend uit te voeren, waarbij de verloren gegane monumentale onderdelen worden gereconstrueerd. De kapel dateert uit de negentiende eeuw en is gebouwd naar ontwerp van architect Joseph Cuypers. Het gebouw behoort tot de belangrijkste rijksmonumenten van Veghel en maakt onderdeel uit van een voor Nederland uniek ensemble van Cuypersgebouwen bestaande uit het gasthuis (Bernardinusgesticht) scholen, Kerkhofkapel, Congregatiekapel en de Lambertuskerk. Voor nu is een acute stabilisatie van de gevels van het grootste belang.

Een calamiteitenteam van de rijksdienst heeft vastgesteld dat de voorgevel en de muren stevig genoeg zijn om gered te worden. Hoewel de monumentale waarde van het pand na de brand minder is geworden, kunnen essentiële elementen worden gered volgens Arno Schut bouwkundig adviseur voor Brabant van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hij was zondag al in Veghel om te voorkomen dat de muren niet door de brandweer omvergetrokken zouden worden. Hij heeft de gemeente geadviseerd om een erkende constructeur de hoge voorgevel te laten zekeren. Er is ook een restauratieplicht voor een rijksmonument zolang niet alles tijdens een brand verloren is gegaan.