De monumentale, historische kloostervleugel van het klooster Pannesheide in Kerkrade blijft bewaard

6 december 2021

Na een grote opknapbeurt komen er woningen in het gebouw dat ooit deel uitmaakte van het jongensinternaat in de wijk Bleijerheide. Dat komt tegemoet aan het verzoek dat het Cuypersgenootschap aan de gemeente richtte.

Begin dit jaar wilde de gemeente de kloostervleugel nog slopen, omdat er geen interesse zou zijn voor het gebouw. In het oorspronkelijke plan zou het gebouw plaats maken voor een park. Na ons verzoek heeft zich nu een partij gemeld die er kluswoningen in wil bouwen. Dat zijn appartementen die ruw worden opgeleverd, waarna huurders of kopers hun woning zelf af kunnen maken. Het is de bedoeling dat vooral mensen die moeilijk aan een woning kunnen komen, er een plek vinden.

Het klooster en internaat werden in 1877 door Duitse monniken gesticht. In die periode weken veel Duitse kloosterorden uit naar Nederland omdat de Duitse regering de macht van de kerk inperkte.

Het plan voor de restauratie wordt in januari voorgelegd aan de Kerkraadse gemeenteraad.