De roep om de Gennepermolen in Gennep te beschermen wordt luider

4 mei 2021

Nadat eerder de lokale stichting Monarch daartoe opriep, is er nu bijval van het Cuypersgenootschap. Het gebouw is in onze ogen een zeldzaam voorbeeld van industrieel erfgoed in de gemeente Gennep. De status van monument is nodig om het gebouw voor de sloopkogel te behoeden. Er ligt een plan voor de bouw van huizen en appartementen op de plek waar nu nog het voormalige kantoorgebouw staat van de Fabriek van Houtbewerking De Genneper Molen.

Volgens Norman Vervat van het Cuypersgenootschap is het gebouw in Gennep te belangrijk om op te geven. Het is weliswaar niet meer in de originele staat, maar door restauratie kan het wel zijn grandeur van weleer terugkrijgen. Eerste doel is behoud van het gebouw met jugendstilelementen. Er is volgens hem toekomst voor het kantoorpand: “We hebben niet echt een mening over wat je ermee zou moeten doen. Maar je kunt het voor werken en wonen gebruiken. Dat laatste is misschien het meest voor de hand liggend gezien de huidige situatie op de woningmarkt. De monumentenstatus is het enige instrument om het historisch erfgoed te beschermen tegen verminking of sloop”. Zet je dat wapen in, dan kan de toekomstige situatie alleen maar beter worden, schat hij in. “Karakteristieke elementen in combinatie met nieuwe architectuur, daar wordt een gebied interessanter van”.

Hij pleit ervoor dat de gemeente zelf eens goed rondkijkt welke gebouwen op Genneps grondgebied de monumentenstatus verdienen. “Het inzicht in wat een monument is, verandert in de loop van de tijd. Nu moet je ook het erfgoed uit de jaren vijftig, zestig bekijken”. Volgens Vervat is het een continu proces. Het verzoek om het gebouw op de gemeentelijke monumentenlijst te krijgen is nu ingediend. “Mogelijk dat er nu een gesprek volgt”. Wat er bij een nee gebeurt? “Uiteindelijk kun je naar de Raad van State stappen. Maar we zijn niet uit op juridische procedures”.