Directiegebouw Gennepermolen monument

14 juli 2021

Het Cuypers Genootshap heeft op 8 april 2021 een verzoek ingediend bij de gemeente Gennep om het voormalige directiegebouw van de Gennepermolen op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.

Het Monumenten Advies Bureau heeft een redengevende beschrijving gemaakt van dit gebouw. Uit de redengevende beschrijving blijkt dat het gebouw van algemeen belang is voor de gemeente Gennep vanwege zijn architectuurhistorische, stedenbouwkundige en cultuurhistorische  waarde.

Na een positief advies van de monumentencommissie is het voormalige directiegebouw van de Gennepermolen door het college op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.