Eigenaar voormalige postkantoor wil meewerken. Toch sloop.

12 januari 2021

Karel Janssen, de eigenaar van het voormalige postkantoor in Venray, is bereid af te zien van sloop van het markante gebouw. „Maar dan moet de gemeente wel met een goed voorstel komen.”

De Venraynaar reageert daarmee op een voorstel van Venray Lokaal. Die partij wil dat de gemeente samen met Janssen, BOEi en het Cuypersgenootschap gaat kijken of dit markante gebouw behouden kan blijven.

„Ik ben altijd bereid te praten”, zegt Janssen. „Het is alleen raar dat tien jaar geleden blijkbaar niemand het belangrijk vond het gebouw te behouden en er een sloopvergunning is afgegeven en er nu toch voorstellen komen het postkantoor te behouden.

Venray Lokaal wil dat het college van burgemeester en wethouders de sloopvergunning die in 2010 al is verleend juridisch tegen het licht gaat houden. Ook zou het college contact op moeten nemen met de eigenaar om zeker niet tot sloop over te gaan, zolang de uitkomsten van de onderzoeken niet bekend zijn. Verder zou het college vast kunnen beginnen met het aanvragen van subsidies voor de restauratie van het gebouw.

Desondanks heeft gemeenteraad inmiddels in meerderheid alle voorstellen voor nader onderzoek afgewezen. Hiermee valt het doek voor dit karakteristieke postkantoor.