Erfgoedbeschermers vragen opnieuw om bescherming Pastoriebos in Voorthuizen

8 februari 2021

Erfgoedvereniging Bond Heemschut, het Cuypersgenootschap en de Nederlandse Tuinenstichting hebben opnieuw aan de bel getrokken bij de gemeente Barneveld om het bijzondere Pastoriebos en de Hervormde Kerk in Voorthuizen te beschermen. Er worden voor in het groen bouwplannen ontwikkeld die het bijzondere karakter van het ensemble bedreigen.

De drie organisaties hebben bij de gemeente Barneveld op 24 augustus vorig jaar de gemeentelijke monumentenstatus aangevraagd voor het Pastoriebos en de Hervormde Kerk zelf. Daarnaast hebben de organisaties bezwaar gemaakt tegen het beoogde complex met 25 appartementen dat midden in dit gebied, pal naast de Hervormde kerk moet verrijzen.

De gemeente heeft per brief aan de organisaties laten weten dat in oktober uiterlijk op het voorstel gereageerd zou worden. Vorige week deelde de gemeente aan de erfgoedorganisaties mee dat er geen monumentenvergunning is aangevraagd. De hele procedure moet daarom opnieuw worden doorlopen. De drie erfgoedorganisaties stellen zich daarom op het standpunt dat het College van Burgemeester en Wethouders eerst een besluit moet nemen over het verzoek tot een uitgebreidere bescherming. Dit verzoek komt overigens mede voort uit een waardenstelling die in het kader van het bouwplan door de gemeente zelf is opgesteld.

Naast het verzoek van de erfgoedorganisaties is naar de erfgoedorganisaties hebben vernomen ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met de gemeente inmiddels in gesprek om te bezien of het complex uitgebreider kan worden beschermd op rijksniveau.

Over de aanvraag uitbreiding van de gemeentelijke complexbescherming is advies van de commissie voor Welstand en Monumenten vereist. De organisaties vrezen dat de commissie niet of onvoldoende op de hoogte wordt gesteld van de verzoeken tot bescherming. Dit naar aanleiding van een donderdag bij deze commissie geagendeerd ‘praatstuk’ waarbij het college inzet op een afwijkend advies om het bouwplan te kunnen doordrukken, waarbij ze zonder de belangenorganisaties te informeren voorbij gaat aan het beschermingsverzoek.

De erfgoedorganisaties zijn van mening dat door de aanwijzing van de hierboven genoemde onderdelen als beschermd gemeentelijk monument de gemeente Barneveld recht doet aan haar kerkelijke historie en Voorthuizen daarmee de erkenning geeft ook op dit gebied een uniek ensemble te herbergen te midden van haar bloeiende gemeenschap.