Felbegeerde monumentenstatus in zicht voor kapel ziekenhuis Stadsmaten in Enschede

15 december 2022

Het college van Enschede heeft het voornemen kenbaar gemaakt om de kapel in het voormalige rooms-katholieke ziekenhuis Stadsmaten aan het Ariënsplein als gemeentelijk monument aan te wijzen en de daarvoor noodzakelijke procedure in gang te zetten. Daarmee werpen de inspanningen van Heemschut, Cuypersgenootschap, Historische Sociëteit Enschede-Lonneker (SHEL) en Stichting Cultureel erfgoed Enschede hun vruchten af. Het interieur met de bijzondere schilderingen lijkt daarmee definitief gered te zijn .