Herbestemming Goede Herderkerk Sint Oedenrode gaat de goede kant op

8 december 2020

Onze bezwaren tegen de plannen voor herbestemming van de Goede Herderkerk in Sint Oedenrode zijn goed ontvangen. De leden van de erfgoedcommissie hebben aangegeven dat zij recent inzicht hebben gekregen in de waarde van het gebouw en dat zij van mening zijn dat het ensemble, maar vooral de binnenruimte intact moet blijven. Het Cuypersgenootschap is het hier roerend mee eens.

Er moet nu volgens de commissie gezocht worden naar een economisch haalbare herbestemming en er wordt geadviseerd om een partij te zoeken die de ruimte als geheel zou willen exploiteren. De projectontwikkelaar is niet blij met deze draai van de commissie, omdat het hierdoor moeilijker wordt om de exploitatie rond te krijgen. Inmiddels denkt de gemeente na over het voorstel om het cultureel centrum Mariëndael te verplaatsen naar de Goede Herderkerk en op het vrijgekomen perceel van Mariëndael woningen te realiseren.

Dit is echter een advies van de commissie aan de leden van B&W, die hier uiteindelijk een oordeel over zullen moeten vellen. We wachten in spanning af.