Heumen is om: De Vuurvogel wacht niet de sloopkogel, maar wordt mogelijk monument

16 juni 2023

De voorgenomen sloop van het voormalige schoolgebouw De Vuurvogel I in Malden is vrijwel zeker van de baan. Het gebouw is architectonisch te waardevol om te verdwijnen, oordelen het Geldersch Genootschap en het Cuypersgenootschap. De gemeenteraad is helaas nog niet akkoord met het voornemen van het college om de vuurvogel te beschermen als monument. Gevolg van de discussie is nu dat er eerst een herbestemmingsonderzoek komt om de mogelijkheid van hergebruik van de school en de rest van het gebied voor woningbouw in beeld te krijgen.