Hoop voor voormalige kloostervleugel Pannesheide, meerdere alternatieven voor sloop onderzocht

4 mei 2021

Klooster-Pannesheide-in-Kerkrade.-Foto-gemeente-Kerkrade

Er is toch nog hoop voor de in verval geraakte vleugel van voormalig klooster Pannesheide. Sloop leek de laatst overgebleven optie, maar het gebouw krijgt nog een kans na verzet uit meerdere hoeken. Eerder protesteerden de Ouderenpartij Kerkrade en het Cuypersgenootschap al tegen de geplande sloop van de voormalige kloostervleugel. De lokale SP heeft zich inmiddels ook in de discussie gemengd en liet het onderwerp op de agenda van de commissievergadering van afgelopen woensdag zetten. Wethouder Ruimtelijke Ordening en Vastgoed Tim Weijers gaf daar overigens toe dat de informatievoorziening richting de raad al eerder had gemoeten. Hoewel het college in eerdere schriftelijke beantwoording al zijn conclusies leek te hebben getrokken, blijkt het nu toch bereid van sloop af te zien. Daarbij moet wel gezegd dat aan alle geopperde alternatieven strikte randvoorwaarden wat betreft haalbaarheid worden gesteld met eind 2021 als absolute deadline. Reden voor de ommezwaai van het college is Stichting Steenvlinder, die zich recent meldde als geïnteresseerde partij. Omdat het sloopbesluit pas later in het jaar gepland staat, is men bereid een ultieme poging te wagen. Dat zou op bepaalde voorwaarden ook voor een symbolisch bedrag kunnen, met bijvoorbeeld de sloopkosten als bruidsschat. De lokale partijen kwamen zelf ook nog met een aantal voorstellen. De SP stelde voor een zogenaamd zorgbuurthuis in de vleugel te realiseren; een initiatief van de landelijke SP voor een ‘verzorgingshuis 2.0’. Het college vond dat in eerste instantie een goed idee, maar na onderzoek zou dit niet haalbaar blijken. Op verzoek van de VVD wil Weijers wel contact zoeken met Camille Oostwegel, die ervaring heeft met het restaureren en herbestemmen van onder meer kloosters.