Hotel Rodenbach monument

9 juni 2021

Erfgoedorganisaties, waaronder het Cuypersgenootschap, hebben aan Enschede gevraagd om Parkweg 37-39, het voormalig hotel Rodenbach, aan te wijzen als gemeentelijk beschermd monument. Vervolgens hebben burgemeester en wethouders een bouwhistorisch onderzoek met waardenstelling laten uitvoeren. Geconcludeerd is dat het pand voldoet aan de criteria voor monumentwaardigheid zoals deze zijn opgenomen in de Monumentenverordening Enschede 2010. Tegen het voornemen om het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument is door de eigenaar een zienswijze ingediend; in algemene bewoordingen is daarin vooral gewezen op beperkingen in ontwikkelingsmogelijkheden als het pand een monument wordt. Volgens vaste jurisprudentie is dit, vanuit het algemene belang van het behoud van erfgoed, echter onvoldoende om af te zien van het aanwijzing. Burgemeester en wethouders nemen nu het besluit om het voormalig hotel met aangebouwde woning en hek aan te wijzen als gemeentelijk beschermd monument.