in memoriam Lidwien Schiphorst

15 maart 2021

Het Cuypersgenootschap is deze week in kennis gesteld van het overlijden van ons gewaardeerd lid Lidwien Schiphorst.

Lidwien was één van de eerste Cuyperianen na de oprichting van ons genootschap in 1984. Zij is gepromoveerd op de start van de werkplaats voor beelden en meubels Cuypers en Stoltzenberg in het 19e-eeuwse Roermond. Daarnaast heeft zij publicaties geschreven over Pierre Cuypers en een monografie over architect A.J.N. Boosten. Lidwien heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de kennis en ontsluiting van ons gebouwd erfgoed uit de tweede helft van de 19e-eeuw en de eerste helft van de 20ste eeuw, met name aan twee toonaangevende architecten. We zijn haar hiervoor dankbaar.

Daarnaast is Lidwien een trouw actief lid geweest van ons genootschap. Ze was vrijwel altijd aanwezig bij onze excursies en was een fijne en een lieve vrouw. We zullen haar gezelschap bij de komende excursies missen.