Katwijk kiest voor behoud en uitbreiding Christelijke Opleidingsschool

5 oktober 2021

De Christelijke Opleidingsschool in Katwijk aan Zee is hard toe aan nieuwbouw. Katwijk heeft de school hoog op het lijstje met schoolgebouwen staan die moeten worden gerenoveerd.

Dat vervolgens de Stichting Cuypersgenootschap, de Erfgoedvereniging Bond Heemschut en het Comité karakteristieke panden Katwijk, gesteund door een petitie onder de Katwijkers, in 2017 een aanvraag indienden om het schoolgebouw een monumentenstatus te verlenen, was een spaak in het wiel.

Volgens deze organisaties is dit het enige schoolgebouw dat herinnert aan het naoorlogse Katwijk. De overkoepelende onderwijsstichting Prohles, waar de Christelijke Opleidingsschool onder valt, meent echter dat modern onderwijs in het oude gebouw niet meer te geven is. Prohles wil nieuwbouw, desnoods op een andere plek. Een onderzoek wees uit dat zowel de school als de gymzaal monumentwaardig is. Het Katwijkse college gaat daar nu gedeeltelijk in mee. Het schoolgebouw wordt gemeentelijk monument, de gymzaal niet. De laatste kan dus worden gesloopt. Het college kiest hiervoor omdat de gymzaal te ingrijpend moet worden aangepast om aan de huidige eisen van bewegingsonderwijs te kunnen voldoen. Met een monumentenstatus is dat niet mogelijk.

De wethouder snapt dat de onderwijsstichting Prohles niet blij is met de keuze van het college. Na de renovatie en nieuwbouw herkennen ze volgens hem de school niet meer terug. Ook de ouders niet want die zien nu een oud gebouw waar het vaak te warm is. Dat wordt allemaal aangepakt. Renovatie en nieuwbouw kost 5,2 miljoen euro. Dat is hetzelfde bedrag als voor complete nieuwbouw wordt uitgetrokken.