Katwijk vol vertrouwen in rechtszaak barakken

11 september 2020

De strijd om de sloop van veertien militaire barakken bij voormalig vliegkamp Valkenburg eindigt voor de rechter, daar twijfelt de Katwijkse wethouder Gerard Mostert niet aan. Hij denkt daar sterk te staan met de nieuwe onderbouwing van de sloopvergunning die de gemeente heeft verleend aan drinkwaterbedrijf Dunea. Op aandringen van de Katwijkse bezwarencommissie, waar erfgoedorganisaties zich beklaagden over zijn besluit om zoveel gemeentelijke monumenten op te offeren, heeft Mostert veel uitgebreider uiteengezet waarom het in zijn ogen écht niet anders kan. De wethouder vindt dat Dunea overtuigend heeft aangetoond dat de drinkwaterwinning op korte termijn moet worden uitgebreid en dat dit gedeelte van duingebied Berkheide daar de enige geschikte plek voor is. Het bedrijf heeft volgens hem voldoende rekening gehouden met de eveneens zwaarwegende belangen van natuur en erfgoed, door voor een tussenweg te kiezen. Een compromis waarin de sloop van de barakken wordt ’gecompenseerd’ door de vier resterende barakken aan de duinkant van de Wassenaarseweg op te knappen en middelpunt te maken van een historisch verantwoord park. Dunea en de gemeente zijn dat al aan het uittekenen met inwoners die ideeën hebben geopperd, onder wie Jan de Lange met zijn Tweede Wereldoorlog-gedenkpark.

Vanwege de botsing van belangen achtte de wethouder het van het begin af aan onvermijdelijk dat het zou uitdraaien op een rechtszaak; het was alleen de vraag of die zou worden aangespannen door Dunea of organisaties die zich sterk maken voor het behoud van erfgoed en natuur. ,,Je houdt in dit geval altijd mensen die het er niet mee helemaal mee eens zijn. Dan is het de taak van bestuurders in een democratische rechtsstaat om alles zo goed mogelijk tegen elkaar af te wegen en te kijken naar het algemeen belang. Dat is wat we hebben gedaan.’’

Toch tikte de bezwarencommissie hem op de vingers. Onder meer omdat hij er aanvankelijk aan voorbij ging dat de monumentale waarde van de barakken schuilt in het geheel; het dorp dat zij aan beide kanten van de Wassenaarseweg hebben gevormd.

In de nieuwe onderbouwing betoogt het gemeentebestuur dat het feitelijk gaat om vijf ’ensembles’ van historische bouwwerken, verwijzend naar een twaalf jaar oud rapport. Slechts één daarvan wordt door de sloop van de veertien barakken grotendeels vernietigd, een ander gedeeltelijk. Daarmee gaat de gemeente ’als een blind paard’ door de eigen monumenten heen, vindt Leo Dubbelaar van het Cuypersgenootschap. De nieuwe onderbouwing van de wethouder van de sloopvergunning vindt hij ’heel magertjes’ en ’in uitgebreidere bewoordingen op hetzelfde neerkomen’. ,,Dat betekent dat wij beroep gaan aantekenen bij de rechter.’’