Kazerne Gennepermolen blijft overeind, sloop van de baan

9 juni 2021

De oude brandweerkazerne van Gennep, in het gebied Gennepermolen, wordt niet gesloopt. Het ziet ernaar uit dat het gebouw op de gemeentelijke monumentenlijst komt te staan. Het pand slopen om ter plaatse een paar woningen én winkeltjes of horeca te realiseren is daarmee van de baan, al wordt gebroed op een alternatief. Het in stand houden van het gebouw gaat wel veel geld kosten.

Op de bewuste locatie stond ooit een houtfabriek, de Gennepermolen, die in 1929 door brand verwoest werd. Het kantoorgebouw van de fabriek, waar later de brandweer onderdak vond, staat er nog wel. ‘Waardevol cultuurgoed’, lieten eerder de lokale stichting Monarch en het Cuypersgenootschap weten. Zij pleitten voor behoud van het gebouw.

Ook de gemeente Gennep was zich bewust van de waarde van het gebouw; een rapport van een monumentenadviesbureau maakte dat in 2017 duidelijk. Toch oordeelde het college destijds dat het pand tegen de vlakte kon. Het nieuwe gebouw moest dan wel in dezelfde stijl worden herbouwd. Onder druk van de tegenstanders van de sloop, heeft het college toch besloten er vanaf te zien.

Om te voorkomen dat het oude en leegstaande pand verder in verval raakt is een aanzienlijke investering vereist. Werden de kosten van een opknapbeurt in 2017 nog op circa 170.000 euro geschat, inmiddels is dat – door verdere achteruitgang – opgelopen tot 250.000 euro. De kosten van het herstellen van de fundering, waar scheuren in zitten, komen daar nog bij.

Het bouwplan dat er lag – sloop en nieuwbouw van de kazerne én de bouw van 27 woningen op een ander deel van het terrein Gennepermolen – wordt nu gesplitst. Dat betekent dat de plannen voor de bouw van huizen en appartementen verder uitgewerkt kunnen worden en dat er later wordt gekeken wat nu precies te doen met de voormalige brandweerkazerne.