Kerk van Puth wordt beschermd

16 juni 2023

De Sint-Petrus Canisiuskerk en de bijbehorende pastorie in Puth zijn door de gemeente Beekdaelen aangemerkt als gemeentelijk monument. De kerk zal door deze status niet gesloopt worden, zoals eerder het plan was. De kerk, gebouwd in 1930, vertoont een aantal constructieve gebreken. Herstel is volgens het kerkbestuur te duur, zeker omdat er steeds minder gelovigen de kerk bezoeken. Daarom overwoog het bestuur eerder de kerk te slopen en compleet te vervangen door woningen. Het Cuypersgenootschap pleitte echter voor een beschermde status voor het gebouw. Heemschut steunde ons. Het besluit is gevallen na overleg met het kerkbestuur en het Cuypersgenootschap. De gemeente merkt op dat de kerk en pastorie zowel cultuurhistorische als stedenbouwkundige waarde hebben. Naast status als gemeentelijk monument kijkt de gemeente ook naar een ontwikkelingsperspectief voor de gehele locatie. De gemeente overweegt bijvoorbeeld huizen voor starters en levensloopbestendige woningen.