Ketrientje gaat voorlopig niet tegen de vlakte; rechter wil eerst extra onderzoek naar monumentale status

11 oktober 2022

Het Ketrientje gaat voorlopig nog niet tegen de vlakte. Na jarenlang touwtrekken doen erfgoedclubs bij de rechter een uiterste poging de sloop van het voormalige zorgcentrum aan het Sint-Catharinaplein tegen te houden. Bond Heemschut en Het Cuypersgenootschap willen met name het karakteristieke hoofdgebouw behouden. Zij zijn het niet eens met het besluit van het Bergse college om het complex niet tot gemeentelijk monument aan te wijzen. Omdat de erfgoedclubs eerder in een bezwaarprocedure bot vingen bij de gemeente, stonden de partijen deze maand voor de rechter. De rechter was echter van oordeel dat zij zelf niet deskundig genoeg is om een oordeel te kunnen vellen en dat er daarom eerst nieuw onderzoek gedaan moet worden om uitspraak te kunnen doen.

STAB, een onpartijdige deskundige op gebied van de fysieke leefomgeving die alleen door de rechtbank kan worden ingeschakeld, zal dit onderzoek verrichten. De uitspraak van de rechter kan door het onderzoek nog wel maanden op zich laten wachten. Erfgoedorganisaties Heemschut en Het Cuypersgenootschap vinden dat het hoofdgebouw en het zusterhuis wel degelijk de status van gemeentelijk monument verdienen. De voorgevel staat in beschermd stadsgezicht en is in onze optiek beeldbepalend voor het plein.

TanteLouise is inmiddels op detailniveau bezig met het laatste ontwerp. Een sloopvergunning is nog niet aangevraagd. Het wachten is op een ontheffing van de provincie vanwege de aanwezigheid van vleermuizen die in het gebouw een thuis hebben gevonden. Bij zorginstelling tanteLouise hoopt bestuurder Ingeborg Roks dat STAB zo snel mogelijk duidelijkheid kan verschaffen. Deze vertraging vind zij voor niemand goed. Diverse onderzoeken tonen aan dat je het gebouw in de huidige vorm prima een tweede leven kunt geven.