Monumentenclubs vinden geen gehoor: Spookslot tegen de vlakte

11 oktober 2022

Een ultieme poging om de sloop van het Spookslot in de Efteling tegen te houden, is mislukt. De gemeente voelt er niets voor om de attractie op de monumentenlijst te plaatsen zoals het Cuypersgenootschap en de werkgroep Nostalgische Efteling willen. De gemeente Loon op Zand stelt dat het college een zorgvuldige belangenafweging heeft gemaakt. Besloten is om het Spookslot niet te beschermen, omdat de Efteling dan te veel aan banden wordt gelegd in zijn bedrijfsvoering. Er komt ook geen nieuw onderzoek naar de noodzaak van de sloop zoals de gemeentelijke commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) van Loon op Zand voorstelde.