Monumentencommissie Oegstgeest bij verzoek om advies verbouwing onvolledig geïnformeerd

10 mei 2022

De Regionale bezwarencommissie adviseerde onlangs om de verleende verbouwvergunning voor het Entreegebouw op Landgoed Endegeest door de gemeente te laten herroepen. Gebleken is dat de monumentencommissie niet tijdig op de hoogte werd gesteld van de statuswisseling van het Entreegebouw naar gemeentelijk monument, waardoor de commissie de verbouwplannen van het pand wellicht anders had beoordeeld. Ook wordt geadviseerd om een bouwhistorisch onderzoek te laten verrichten, zodat duidelijk is wat de essentiële en behoudenswaardige kenmerken van het monument zijn. Het Cuypersgenootschap volgt de zaak nauwlettend.