Sluis heeft voornemen tot plaatsen van veel panden op monumentenlijst gepubliceerd

1 september 2020

Het Cuypersgenootschap heeft zich ingezet op het vormen van monumentenbeleid met een monumentenlijst bij de gemeente Sluis. Dat heeft ertoe geleid dat de gemeente nu zelf veel panden op die lijst gaat plaatsen, waaronder tien kerken, militair erfgoed en een grote serie panden van de  bekende Brabantse architect Bedaux, zoals een gemeentehuis, woningbouwcomplexen en winkel-woonhuizen. De rooms-katholieke kerk in Groede wordt niet aangewezen. Wat betreft dit object heeft de gemeente overwogen dat dit gebouw al voldoende planologische bescherming heeft (dubbelbestemming cultureel erfgoed). Aanwijzing als monument voegt hier weinig aan toe. Daarnaast valt een voormalig klooster in Sluis buiten de boot, omdat zonder aanvullend bouwhistorisch onderzoek niet duidelijk was aan te geven welke elementen onder de bescherming zouden vallen.