Monumentenprocedure Moeder van de verlosserkerk, Professor Eijkmanlaan 46-48 in Haarlem volgens rechtbank niet goed aangepakt

10 juni 2022

Het Cuypersgenootschap is geschokt over de slordige procedure van de gemeente Haarlem voor de aanwijzing van de Moeder van de verlosserkerk. De rechter vernietigde het aanwijzingsbesluit omdat er geen overleg is gevoerd met de eigenaar en de mededeling dat er niet tot een oplossing is gekomen in het overleg met het kerkbestuur. De gemeente dient een nieuw besluit te nemen op ons verzoek tot aanwijzing van de kerk als monument met de heroverweging dat het parochiecentrum van de bescherming wordt uitgesloten. Daarnaast dient de gemeente nader te onderzoeken en te beoordelen of de financiële gevolgen die de aanwijzing voor de eigenaar heeft.

Op dit moment is voor ons onduidelijk of het kerkgebouw nu is voorbeschermd in afwachting van definitieve besluitvorming. Er is wel een voornemen tot aanwijzing en dat is door de gemeente naar de deelnemende partijen verzonden. Indien het kerkgebouw niet is voorbeschermd, verzoeken wij het gemeentebestuur om dat terstond alsnog te doen om te voorkomen dat de eigenaar of een eventuele projectontwikkelaar een sloopmelding gaat doen voor het kerkgebouw. Helaas hebben wij slechte ervaringen met dit soort rechtelijke uitspraken waarbij na het schrappen van de monumentenstatus via een sloopmelding het monument alsnog wordt gesloopt.