Monumentenstatus Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming in Renkum in gevaar

4 mei 2021

Het Cuypersgenootschap heeft zich in 2019 zij aan zij met de lokale Stichting Maria van Renkum ingezet voor de gemeentelijke monumentenstatus van de kerk Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming in Renkum van de architect Joseph Cuypers. Die actie is beloond met het toekennen van die status begin dit jaar door een voorgenomen besluit om te zetten in een definitief besluit. Wij zijn daarbij ondersteund door de Stichting Maria van Renkum, die zicht tot doel stelt de kerk als bedevaartsoord voor het daar aanwezig middeleeuwse Mariabeeld te behouden en daarvoor succesvol ruim € 300.000 aan toezeggingen binnen heeft gehaald voor restauratie en een nieuwe verwarming.

Het is daarom bijzonder teleurstellend dat het parochiebestuur beide successen probeert onderuit te halen. Een ingeschakeld advocatenbureau heeft bezwaar aangetekend tegen het monumentenbesluit en zet allerlei activiteiten in om overheden en instellingen te bewegen hun financiële toezeggingen in te trekken onder de mededeling dat het parochiebestuur een andere weg wil volgen. Dit allemaal terwijl er goede afspraken zijn gemaakt tussen het parochiebestuur en de stichting. Bezwaar maken tegen een monumentenstatus is vaker voorgekomen in de geschiedenis van het Cuypersgenootschap, maar het bewust laten intrekken van restauratiegeld is een nieuw dieptepunt.