Oegstgeest wil vijf gebouwen op Endegeestterrein status gemeentelijk monument geven

8 november 2021

Naast het Entreegebouw en het Weidepaviljoen gaat het om drie kleine bouwwerken: het mortuarium en het trafohuisje aan de Kasteellaan en het kerkzaaltje Kruispunt aan de Goudvinklaan. Burgemeester en wethouders schrijven dat ze met het in procedure nemen van de monumentenaanvraag gevolg geven aan het verzoek van het Cuypersgenootschap van maart vorig jaar.

Het Cuypersgenootschap had echter niet om vijf, maar om zeven gemeentelijke monumenten gevraagd. Ook het in 1915 neergezette gebouw van de Technische Dienst aan de Koolmeeslaan en het Dienstengebouw aan de Kasteellaan 5-7 (bouwjaar 1897) verdienen wat het genootschap betreft een bescherming in de vorm van een monumentenstatus. In de huidige plannen staat het Dienstengebouw aangeduid als ’te slopen’ en is het pand van de Technische Dienst ’eventueel te slopen of te herontwikkelen’. Bescherming tegen sloop ligt hier dus wat de gemeente betreft niet voor de hand.

Of de vijf gebouwen die het college wel wil beschermen ook een monumentenstatus krijgen, staat nog niet vast. Belanghebbenden, zoals de eigenaar van de panden, hebben nog de mogelijkheid om tegen het voornemen in verzet te komen.