Oisterwijk zet sloop deel Haarendael door omdat het onveilig is

17 januari 2022

Het Oisterwijks college vindt gedeeltelijke sloop van het door brand verwoeste Haarendael onvermijdelijk. Daarom is via een ontwerpbeschikking besloten om een sloopvergunning af te geven. Oisterwijk gaat daarmee in tegen het advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die in oktober de noodzaak van het neerhalen van de muren onvoldoende aangetoond vond. Ook het Cuypersgenootschap kantte zich tegen sloop.