Oranjewijk in Voorburg mag nog niet worden gesloopt

17 januari 2022

Woningcorporatie Wooninvest kan vooralsnog niet starten met de sloop van 96 woningen in het Oranjekwartier in Voorburg. Het Cuypersgenootschap heeft een formele monumentenaanvraag voor de panden bij de gemeente ingediend. Die moet die aanvraag volgens de eigen erfgoedverordening in behandeling nemen. Tegen een eventueel negatief besluit staan bezwaar en beroep open.

De 96 woningen staan in de Emmastraat, Prins Hendrikstraat en Oranje Nassaustraat. Wooninvest maakte bekend ze te gaan slopen voor nieuwbouw. De gemeente heeft daar tot nu toe geen bezwaar tegen gemaakt. Volgens het Cuypersgenootschap is het van groot belang om de historische wijk te beschermen en voor de toekomst te behouden. De woningen zijn begin jaren twintig gebouwd door woningbouwvereniging St. Martinus. De huizen worden gerekend tot de eerste sociale woningen in Voorburg. Naar ontwerp van de bekende architect Han Groenewegen ontstond een wijkje met dorpse uitstraling en in de architectuur duidelijke verwijzingen naar de Amsterdamse school. Als vroeg voorbeeld van sociale woningbouw in Voorburg heeft de bebouwing voor de gemeente een duidelijke architectuur- en cultuurhistorische betekenis. Hoewel de woningen door renovaties in het verleden wel iets van hun uitstraling kwijt zijn is het geheel eigenlijk zeer goed behouden. Met sloop dreigt onvervangbaar cultureel erfgoed te verdwijnen.

Inmiddels hebben De gemeenteraadsleden Sanja Duijvestijn (GBLV) en Coen van Hoogdalem (PvdA) hebben B&W een aantal vragen gesteld over deze door woningen. Zo wil het duo weten of de Raad van Commissarissen bij Wooninvest echt met de sloop heeft ingestemd. Het vermoeden bestaat dat het besluit door een interim-bestuurder bij de corporatie is genomen. De raadsleden willen verder weten wat er met alle adviezen van bewoners is gedaan. Het lijkt er volgens hen op dat die gewoon terzijde zijn gelegd. Op grond van ervaringsdeskundigen stellen de gemeenteraadsleden dat renovatie van de panden veel eenvoudiger kan dan Wooninvest het doet voorkomen. Zij vragen B&W daarover in gesprek te gaan met de corporatie.

Duijvestijn en Van Hoogdalem vragen voorts naar de kosten van het slopen. Zij willen inzicht in de berekeningen daarvoor. Het GBLV-gemeenteraadslid wil daarnaast weten of sloop mogelijk is terwijl de gemeente een verzoek tot plaatsing op de monumentenlijst van het Cuypersgenootschap behandelt.