Pandje Prummel in centrum Veendam eeuwen ouder dan gedacht

24 maart 2023

Een van de oudste gebouwen in Veendam, het vervallen, eeuwenoud pandje Prummel in het centrum, is veel ouder dan gedacht. Dat meldt erfgoedvereniging Heemschut, die samen met het Cuypersgenootschap de erfgoedstatus heeft aangevraagd en in november bouwkundig onderzoek liet doen. Om de monumentale en historische waarden van het gebouw in kaart te brengen is een waardestelling opgesteld. Inmiddels heeft de monumentencommissie negatief geadviseerd op het aanwijzingsverzoek en is ons bezwaar tegen de afwijzing door de gemeente ongegrond verklaard. Het Cuypersgenootschap zal, omdat de kern van het pand ouder is dan de negentiende eeuw, geen verdere actie ondernemen.