Raadsvragen over Tomadofabriek

13 maart 2021

GroenLinks en de PvdA in Etten-Leur vragen zich af of de karakteristieke en architectonische waardevolle Tomadofabriek in Etten-Leur herbestemd kan worden. In politieke vragen aan het college vragen zij zich hardop af of sloop de beste optie is. Erfgoedbeschermers zijn fel gekant tegen de sloop van de unieke fabriek. De Tomado-fabriek kreeg in 2014 bijna de status van gemeentelijk monument, maar daar maakte de toenmalige eigenaar Fri-Jado bewaar tegen. Diezelfde gemeente is nu eigenaar en wil de fabriek slopen.

Op 19 februari hebben de PvdA en GroenLinks het gemeentebestuur gevraagd om de sloop van de Tomado-fabriek op te schorten. Fractievoorzitter Hans Wierema en Simon Jacobs stellen voor om te wachten met de afbraak, totdat burgemeester en wethouders in overleg zijn getreden om de mogelijkheden te bekijken voor een gedeeltelijk behoud van Tomado.