Rechtbank verklaart onze beroepen inzake SOZAWE en conservatorium in Den Haag gegrond

11 januari 2024

Wij hadden in beroep aangetekend tegen het besluit van de gemeente Den Haag dat wij inzake de procedure voor een monumentenaanvraag voor het te slopen conservatorium en het voormalige ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid (SOZAWE) niet ontvankelijk waren. De rechtbank geeft ons gelijk waarmee onze beroepen gegrond zijn. De gemeente moet nu binnen zes weken inhoudelijk een besluit nemen over onze bezwaren. Wij zijn ontvankelijk voor het indienen van een monumentenaanvraag en de gemeente moet inhoudelijk een besluit nemen op ons verzoek met toepassing van de monumentenverordening. Met het conservatorium zijn ze zo klaar. Daar gaat de sloop gewoon door. Voor SOZAWE moeten ze eerst nog advies vragen aan de monumentencommissie vragen. Er is weer hoop voor dit markante complex bij het Station Laan van Nieuwe Oost-Indië.