Rechter verbiedt sloop van zes van de veertien Katwijkse militaire barakken

15 december 2022

Drinkwaterbedrijf Dunea mag acht in plaats van veertien militaire Katwijkse barakken langs de Wassenaarseweg slopen om de waterwinning uit te breiden. Dat heeft de rechter besloten in een zaak die erfgoedorganisaties Het Cuypersgenootschap en Heemschut hadden aangespannen tegen de verleende sloopvergunning door de gemeente.

De winning van extra drinkwater is het overheersende algemene belang, maar de vraag was of Dunea dat te ver oprekte. Volgens ons wel. De rechter is daarin meegegaan en heeft het nu duidelijk afgebakend. De rechter vindt dat het drinkwaterbedrijf overtuigend heeft aangetoond dat de drie militaire barakken op het tracé van de nieuwe waterzuiveringsbuis moeten wijken. Dat geldt ook voor de vijf gemeentelijke monumenten die binnen een straal van dertig meter daarvan staan.

Volgens de rechter heeft het drinkwaterbedrijf daarentegen ’ondeugdelijk gemotiveerd’ waarom ook de zes barakken buiten die veiligheidszone gesloopt zouden moeten worden. Omgevingsmanager Pieter Spierenburg van Dunea legde eind september in de rechtbank uit dat ook die een gevaar voor de waterkwaliteit vormen, maar daar gaat de rechter niet in mee. Die oordeelt dat de historische gebouwen uit de Tweede Wereldoorlog best in hun huidige, deplorabele staat kunnen blijven staan. Daarmee geeft de rechter ook het Katwijkse gemeentebestuur een tik op de vingers. Dat zat tijdens de zitting volledig op één lijn met Dunea, en vond het terecht dat het drinkwaterbedrijf geen onderscheid maakte tussen deze veertien barakken. De erfgoedorganisaties vonden dat achteloos omspringen met waardevol historisch erfgoed en krijgen daarin nu deels gelijk.

Het drinkwaterbedrijf kon nog niet aangeven of het zich bij deze rechterlijke uitspraak neerlegt, en wat daarvan de gevolgen zijn voor dit project.