Rechter verbiedt verdere kap bomen uit monumentaal hart Voorthuizen

17 januari 2022

Het steeds meer versteende centrum van Voorthuizen wordt verzacht door een historisch kerkcomplex in een oase van monumentale bomen. Begin december begon, ondanks een bezwaarprocedure tegen de plannen, de kap van de bomen in het zogenaamde Pastoriebos.

De gemeente Barneveld wil hier een appartementencomplex laten bouwen. Omwonenden en de erfgoedorganisaties Bond Heemschut, Het Cuypersgenootschap, De Nederlandse Tuinenstichting en de Bomenstichting trekken al lange tijd samen op om dit tegen te houden. Maar omdat zelfs 15 zienswijzen en veel protesten de gemeente niet op andere gedachten hebben gebracht, zijn de organisaties gezamenlijk een procedure bij de Raad van State gestart.

Dit kerkelijke gebied behoort tot de oudste kern van Voorthuizen; in de archieven uit de 12e eeuw is al sprake van een kapel. De huidige kerktoren is gebouwd in de 15e eeuw. In 1865 is de oude kerk afgebroken en in 1866 herbouwd. De kerktoren is een rijksmonument evenals de oude pastorie bij de kerk. De nieuwe pastorie op het terrein is een gemeentelijk monument. De monumenten en het groen vormen een eenheid en een rustpunt voor mens en dier.

Het is onduidelijk welke belangen hier in de gemeente spelen. Veel gemeenten zijn zuinig op hun erfgoed in de groene gebieden, het rijk stimuleert de aanplant van bomen door burgers en het kappen van bomen wordt al lange tijd sterk ontmoedigd. De gemeente Barneveld geeft hier een totaal verkeerd signaal af aan de bevolking. Het is te hopen dat de Raad van State de gemeente dwingt dit plan stop te zetten.

Ondertussen begon ineens al wel de kap van het Pastoriebos. Via een spoedprocedure bij de rechter is het werk stilgelegd.