Rechter wijst monumentenstatus Ketrientje in Bergen op Zoom af

11 januari 2024

De rechtbank is van mening dat aanwijzing van de panden grote financiële gevolgen met zich meebrengt. Tante Louise, eigenaar van het complex, verklaarde dat behoud van de panden, of uitsluitend behoud van de voorgevel van het hoofdgebouw, veel problemen oplevert voor de ontwikkeling van het nieuwbouwproject. De logistiek op de bouwplaats wordt bemoeilijkt en daarnaast zal het werkbare gebied moeten worden uitgebreid naar het Sint Catharinaplein. Bij behoud van de voorgevel is bovendien de bouw van een parkeergarage niet mogelijk. Behoud van de voorgevel levert tevens problemen op voor de daglichttoetreding, de verdiepingshoogte en gevelindeling van het te ontwikkelen pand. Gelet op de aanzienlijke negatieve gevolgen bij aanwijzing, is de rechtbank van oordeel dat het college in redelijkheid heeft kunnen afzien van de aanwijzing van beide panden als gemeentelijk monument.