Rechtszaak over sloop Aloysius in Monster

3 maart 2022

Drie cultuurhistorische- en historische organisaties willen met een rechtszaak voorkomen dat de Aloysiusschool in Monster tegen de vlakte gaat. Ze zijn een beroepsprocedure gestart. Het college van burgemeester en wethouders heeft eerder een aantal maal besloten dat het voormalige schoolgebouw geen monumentenstatus krijgt. De Historische Vereniging Monster-Ter Heijde, het Cuypersgenootschap en de Bond Heemschut vinden dat Monster door de sloop een uniek voorbeeld van architectuur uit de jaren vijftig verliest. Ook meer dan vijftig omwonenden pleiten voor behoud van het gebouw. De school werd in 1955 in gebruik genomen. Als het aan het college ligt maakt het gebouw plaats voor een wooncomplex voor kwetsbare doelgroepen.