Referendum gevraagd voor Trefpunt in Barendrecht

17 januari 2022

Er worden handtekeningen ingezameld om een referendum over de toekomst van ‘t Trefpunt mogelijk te maken. ”Behoud ’t Trefpunt, geen sloop!”, is het motto. Het initiatief is genomen door Bewonerscomité De Driehoek. Om de aanvraag in behandeling te nemen moeten er bij de gemeente 390 ondersteuningsverklaringen worden ingeleverd.

Het referendum heeft als doel het gebouw ’t Trefpunt, de voormalige Groen Van Prinstererschool, gebouwd in 1955, niet te slopen maar te behouden en te renoveren voor de huidige gebruikers en het de status van gemeentelijk monument te verlenen

Drie opeenvolgende Erfgoedcommissies hebben vanaf 2018 gepleit voor het behoud als gemeentelijk monument vanwege de grote cultuurhistorische- en architectonische waarde. Wetenschappelijke waarderingen in rapporten van architectuurhistoricus Wijnand Galema en Dolf Broekhuizen, erkend landelijk expert op het gebied van historische scholenbouw, ondersteunen deze adviezen aan het college van B&W. Het gebouw is tevens een karakteristieke stedenbouwkundige hoeksteen van de wijk De Driehoek met groen- en speelruimte eromheen. Het is bovendien nog het enige openbare gebouw uit de wederopbouwperiode in het dorp.

De gemeenteraad besluit over de toekomst van het oude schoolgebouw. Omdat er nu alleen een voorstel van het college ligt om het gebouw te slopen, wil het bewonerscomité met het referendum voor een alternatief zorgen.

Inmiddels is de VVD in Barendrecht alsnog voorstander van renovatie.