Rotterdam wijst mede op initiatief van het Cuypersgenootschap 66 monumenten aan

9 juni 2021

Tussen 2002 en 2005 is in Rotterdam het Gemeentelijke Monumenten Selectie Project (GMSP) uitgevoerd. Hierin zijn ongeveer 400 objecten geselecteerd die in aanmerking komen voor aanwijzing als gemeentelijk monument. De groslijst is destijds tot stand gekomen onder begeleiding van een commissie die samengesteld was uit externe deskundigen op het gebied van architectuurgeschiedenis, architectuur en stedenbouw.

De selecties van de deelgebieden Charlois, Delfshaven, Feijenoord, Hoek van Holland, Hillegersberg-Schiebroek, Overschie, Spaanse Polder, Pernis en het Havengebied waren nog niet aangewezen. Deze situatie leverde een onevenwichtige samenstelling van de gemeentelijke monumentenlijst op en soms ook discussie over dreigende sloop en de wens tot behoud van objecten die op de toen gemaakte selectielijst staan.

Naar aanleiding van een discussie in de raad over sloop/nieuwbouw of behoud van één van de complexen op de selectielijst (flatgebouwen Oost-Sidelinge 17-87, op initiatief van het Cuypersgenootschap) is op 28 november 2019 de motie ‘Versnelde Toekomst voor erfgoed’ met algemene stemmen aangenomen. Hierin pleit de raad om verdere vertraging in het project aanwijzing gemeentelijke monumenten te voorkomen en voor het einde van deze collegeperiode een besluit te nemen over alle objecten op de resterende selectielijst.

Voor de tweede tranche van 66 objecten is met dit besluit van voorlopige aanwijzing de aanwijzingsprocedure opgestart. De religieuze gebouwen en schoolgebouwen die nog in oorspronkelijke gebruik zijn, worden echter in deze laatste ronde niet meegenomen. Het Cuypersgenootschap gaat onmiddellijk na waarom de religieuze gebouwen en schoolgebouwen niet zijn meegenomen. Toch weer half werk.