Ruiming R.K. Begraafplaats Naaldwijk opgeschort – Cuypersgenootschap vraagt monumentenstatus aan

14 oktober 2020

Terebinth, een landelijke organisatie die zich inspant voor behoud van oude begraafplaatsen, heeft de voorgenomen ruiming van de R.K. begraafplaats aan de Dijkweg stil laten leggen.

De Adrianusparochie heeft opdracht gegeven om in de week van 21 september met de ruiming van de graven te beginnen. Die ruiming is door de procedure van Terebinth bij de Haage rechtbank voorlopig van de baan. Inmiddels heeft Terebinth samen met lokale groenorganisaties en nabestaanden een werkgroep opgericht die constructief nadenkt over alternatieven.

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft acht bezwaarschriften ontvangen tegen het verlenen van de omgevingsvergunning. De bezwaren komen onder andere van het Genootschap Oud Westland, van groenorganisaties en van nabestaanden die zich afvragen waarom de doden op het kerkhof aan de Dijkweg niet met rust worden gelaten.

Grafstenen die vernietigd en afgevoerd zijn, zijn niet meer te restaureren. Vandaar dat de stichting Terebinth zich tegen de ruimingsplannen heeft gekeerd. Terebinth diende een bezwaarschrift in bij de gemeente, maar vroeg bij de Rechtbank ook om een voorlopige voorziening. Dat betekent dat het parochiebestuur lopende de behandeling van de bezwaarschriften niet mag beginnen met de ruiming.

Volgens Terebinth heeft de begraafplaats uit 1828 grote sociaalhistorische en funeraire waarde. De geschiedenis van Naaldwijk ligt er begraven.

Er dreigt een historisch monument vernietigd te worden dat uniek is voor de geschiedenis van de katholieke kerk in Naaldwijk. Het gaat niet alleen om het behoud van de priestergraven (die niet geruimd worden), het gaat ook om een kleine vierhonderd middenstanders, kinderen, tuinders en anderen, die hier begraven liggen. Het zijn de mensen die de parochie vormden, die Naaldwijk groot maakten. Daarom moet deze plek behouden worden, inclusief een restauratie en een herinrichting van het groen die het respect laat zien dat het kerkhof verdient.

Erfgoedvereniging Heemschut, het Cuypersgenootschap en Terebinth gaan bij de gemeente een gezamenlijk voorstel indienen om de begraafplaats de status van gemeentelijk monument te geven en aldus te beschermen.