Sloop Opleidingsschool met behoud karakteristieke voorgevel

14 juli 2021

Stichting Prohles, het schoolbestuur van de Christelijke Opleidingsschool in Katwijk aan zee, is boos op de gemeentelijke Erfgoedcommissie. Die commissie pleit er namelijk voor de Opleidingsschool te behouden en vindt dat er voldoende mogelijkheden zijn voor aanpassingen. Prohles is het daar niet mee eens en vindt de opstelling van de commissie ‘onacceptabel’. Om schot in de zaak te krijgen, stelt Prohles in arren moede een compromis voor: sloop met behoud van de voorgevel.

De Opleidingsschool is al ruim tien jaar onderwerp van overleg en discussie. Het schoolbestuur wil het pand slopen en vervangen voor nieuwbouw. Aanpassingen van het karakteristieke gebouw aan de Parklaan zijn volgens het schoolbestuur niet mogelijk. ‘Het huidige gebouw voldoet niet aan de huidige eisen van een frisse school, en juist in deze coronatijd wreekt zich de traditionele bouwaard’, aldus directeur-bestuurder Rindert Venema van Prohles in zijn brief aan de gemeenteraad.

Het Cuypersgenootschap en enkele inwoners hebben bezwaar tegen de door het schoolbestuur voorgestelde sloop en pleiten ervoor het gebouw te behouden als toonbeeld van naoorlogse bouw en aan te wijzen als gemeentelijk monument. Een procedure waartegen Prohles in het verleden bezwaar heeft gemaakt.