Sloop Rubensschool een jaar uitgesteld

14 oktober 2020

Een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad wil dat de geplande sloop van de markante school aan de Rubenslaan wordt uitgesteld. CDA, GroenLinks, ChristenUnie en D66 vragen het college van burgemeester en wethouders pas op de plaats te maken.

De buurten en het Cuypersgenootschap voeren al tijden actie om te voorkomen dat Utrecht het gebouw gaat slopen. Het sterk vervallen pand zou volgens de gemeente bouwkundig niet meer veilig zijn. Sinds een jaar of twaalf wordt er al geen onderwijs meer gegeven, de laatste jaren is het pand antikraak bewoond. Op termijn wil de gemeente de locatie gebruiken om er een nieuwe school te bouwen, maar het is onzeker wanneer.

Belangrijke nieuwe ontwikkeling is, zo schrijft het college, dat er zeer onlangs een vraag van de eigenaar-ontwikkelaar van de studentencomplexen aan de Ina Boudier Bakkerlaan is ontvangen die in gesprek met de gemeente wil om een mogelijke uitruil van de onderwijsbestemming Rubenslaan-Ina Boudier Bakkerlaan te onderzoeken. Daarbij wordt in de voorgenomen toekomstige planontwikkeling aan de Ina Boudier Bakkerlaan ruimte gereserveerd voor de realisering van een onderwijsbestemming.

Daarom heeft het college besloten de sloop van het gebouw aan de Rubenslaan met een jaar uit te stellen. In dat jaar zullen de verschillende mogelijkheden voor het gebouw verkend worden. Dat schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.