Sloop schoolgebouw Utrechtse Rubenslaan van de baan na protest

8 november 2021

De geplande sloop van de leegstaande Rubenslaanschool in Utrecht is van de baan. Uit onderzoek is gebleken dat delen van het gebouw behouden kunnen worden en dat herontwikkeling voor het Kromme Rijn College kansrijk is. Ook zijn er volgens de gemeente meer mogelijkheden voor renovatie door een nieuwe regeling omtrent onderwijshuisvesting die sinds begin dit jaar van kracht is. Hierin is het budget voor de renovatie van een schoolgebouw gelijkgesteld aan het budget voor een nieuw schoolgebouw.

Het Buurtinitiatief Rubenslaanschool startte een petitie om de school te behouden. Het Cuypersgenootschap steunde dit. Ook stuurde Heemschut een brief naar de raad. Als gevolg hiervan werd in augustus 2020 besloten de sloop van de Rubenslaan met een jaar uit te stellen.

De komende periode wordt verder onderzocht hoe de school aan de Rubenslaan herontwikkeld kan worden naar een locatie voor het Kromme Rijn College met behoud van delen van het oude schoolgebouw. Samen met schoolbestuur SPO Utrecht wordt nog een aantal vraagstukken nader uitgewerkt, zoals de positionering van de gymzaal. De initiatiefnemers en bewoners worden volgens de gemeente betrokken bij het vervolgtraject.