Sloop Sociale Zaken wordt thriller

17 januari 2022

De sloop van het voormalig ministerie van Sociale Zaken aan de Anna van Hannoverstraat in Den Haag en nieuwbouw op die plek, krijgt de elementen van een thriller. De ontwikkelaar van het project, Vorm, presenteerde woensdag een compleet nieuwe variant voor een complex dat in het gebied zou kunnen verrijzen. Daardoor moet de gemeenteraad straks kiezen uit vier voorstellen. Bovendien is de politiek verdeeld over wat moet komen naast station Laan van NOI. Een ontknoping laat nog op zich wachten.

De Haagse gemeenteraad sprak onlangs opnieuw over de inmiddels al veel-bediscussieerde plannen. De partijen hebben tot nu toe nog geen overeenstemming kunnen bereiken over de vraag óf het oude ministerie moet worden gesloopt en zo ja wát er dan moet komen. Ook de coalitiepartijen VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA zitten daarbij nog niet op één lijn. Sterker: goede bronnen melden dat de irritaties over de kwestie en de manier waarop verschillen tussen met name VVD en D66 worden gepresenteerd door de woordvoerders inmiddels hoog zijn opgelopen. In de weken daarna werd echter duidelijk dat er aan de Haagse en Voorburgse kant van het project veel verzet was tegen die plannen. Ook de architect die het departement ontwierp, Herman Hertzberger, protesteerde. Volgens hem hoeft ‘zijn’ gebouw helemaal niet te worden gesloopt en kan het prima worden verbouwd tot onder meer woningen. Bij dat protest tegen sloop sloten zich erfgoedverenigingen, waaronder het Cuypersgenootschap, aan. Die wezen op de grote kwaliteit van het huidige gebouw.

Volgens directeur Hans Meurs van Vorm is het financieel haalbaar om op de plek van het voormalig ministerie een complex van vier torens van gelijke hoogte – 75 meter – neer te zetten. De ondergrondse garage komt in deze variant bovengronds, al zou die verder niet zichtbaar zijn. Ook zou het bouwdeel aan de kant van de Schenkkade iets hoger moeten worden. Veel raadsleden voelden zich overvallen door deze nieuwe variant en wilden bijvoorbeeld weten wat dit voor gevolgen heeft voor de hoeveelheid woningen die er dan in kunnen komen. Mulder beloofde de raad daarover later nog precies te gaan informeren.

Een nieuw opgericht actiecomité met verschillende bekende Nederlanders keert zich tegen de mogelijke sloop van het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag. De oproep van het actiecomité om af te zien van sloop is mede-ondertekend door oud-minister Hedy d’Ancona, schrijver en televisiemaker Adriaan van Dis, oud-wethouder Adrie Duivesteijn en voormalige PvdA-leider Lodewijk Asscher.