Sloop voormalige Mariaschool in Sint-Michielsgestel actueel in politiek

11 november 2020

Er is de afgelopen weken veel te doen geweest over De Blauwe Scholk. Aan het begin van de zomer maakte het College bekend het gebouw te willen slopen. Dit tot groot ongenoegen van veel inwoners van Den Dungen, die een petitie zijn gestart om het historische pand te behouden.

Zij krijgen daarbij onder meer steun van De Stichting het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie, die zich ernstig zorgen maakt over de toekomst van De Blauwe Scholk. Zij pleiten in een brief aan het College van B&W voor behoud en hergebruik van dit beeldbepalende historische pand.

En zo gebeurde er in een paar maanden meer dan in de 7 jaar daarvoor, waarin De Blauwe Scholk min of meer vergeten leeg stond in de stankcirkel van de buurman. Door die stankcirkel was elke ontwikkeling van het pand in feite onmogelijk. Maar nu de buurman heeft besloten om te stoppen met zijn bedrijf en zelf woningen wil bouwen op zijn terrein kan de gemeente ineens niet wachten om met de ontwikkeling te starten.

Tijdens de raadsvergadering van september mengden ook de coalitiepartijen CDA en PPA zich in deze discussie. Zij dienden gezamenlijk een motie in, waarin zij het College opriepen om de herontwikkeling van locatie De Blauwe Scholk te versnellen.

De Gestelse Coalitie snapt niet waarom dit nu ineens allemaal zo snel moet. Overal in onze gemeente liggen terreinen jarenlang braak, maar hier kunnen we blijkbaar niet eens een maand wachten om te luisteren naar de 860 ondertekenaars van de petitie, die heel bang zijn dat door deze ontwikkelingen onherstelbare schade wordt berokkend aan de historische dorpskern van Den Dungen. De Gestelse Coalitie deelt deze mening.

De fractie stemde daarom tegen de motie, die tijdens de vergadering nog wel was aangepast om tegemoet te komen aan de wens van oppositiepartijen Dorpsgoed en Groen Links, die uiteindelijk voor de motie stemden. Zij waren door de aanpassing blijkbaar van mening dat de gemeenteraad nog voldoende invloed kan uitoefenen op het hele proces om recht te kunnen doen aan de cultuurhistorische waarde van de locatie.

Yvonne Matthijsse, fractievoorzitter van de Gestelse Coalitie, deelt deze mening niet en gaf in een stemverklaring aan, bang te zijn dat deze ontwikkelingen zullen leiden tot sloop van De Blauwe Scholk. Iets wat zij niet wenselijk acht. Ook D66 en de PVDA stemden tegen de motie.