Sloopplannen voor de kerk van Puth

24 maart 2023

Het kerkbestuur van de Petrus Canisiuskerk in Puth heeft drie projectontwikkelaars gevraagd na te denken over een plan voor de herbestemming van de kerk en de pastorie. De bouw- en kunsthistorisch waardevol bevonden kerk moet daarbij grotendeels plaatsmaken voor woningen, waaraan in Puth behoefte is, met behoud van enkele beeldbepalende elementen van het complex. Het Cuypersgenootschap maakt zich ernstige zorgen over de beeldbepalende kerk. In de gepubliceerde ontwerpen zou van de oorspronkelijke bebouwing slechts de kerktoren overeind blijven. Dat is nota bene het meest slecht gefundeerde bouwdeel. Ook de pastorie blijft overeind. In twee van de drie ontwerpen blijft de Mariakapel gespaard van de sloopkogel. Het Cuypersgenootschap heeft in 2022 een aanvraag ingediend om het kerkgebouw op de gemeentelijke monumentenlijst te krijgen. Een besluit is vooralsnog niet genomen. Ergoedvereniging Bond Heemschut heeft zich bij onze aanvraag aangesloten.