succes! Moeder van de Verlosserkerk in Haarlem wordt beschermd als monument

24 juli 2020

De Moeder van de Verlosserkerk in Haarlem-Schalkwijk is aangewezen tot gemeentelijk monument. Met de aanwijzing is sloop voor de kerk uit 1966 geen optie meer. Heemschut had samen met de Historische Vereniging Haerlem en het Cuypersgenootschap om de monumentenstatus gevraagd.

Bezwaren van het bisdom tegen een monumentenstatus zijn ongegrond verklaard, zo blijkt uit een schrijven van het college.

Het bisdom wil het gebouw verkopen, zo maakte het begin 2018 al bekend. Het is een van de zeven kerkgebouwen in Haarlem en omgeving die het bisdom om financiële redenen wil afstoten. Het gebouw aan de Professor Eijkmanlaan, een ontwerp van architect J.G. Groot, stamt uit 1966. Op 26 november van dat jaar werd het ingewijd door bisschop Zwartkruis.

Het gebouw heeft ‘een hoge cultuurhistorische waarde als toonbeeld van de naoorlogse kerkelijke ontwikkeling in Nederland en Haarlem, en als kenmerkend toonbeeld van Schalkwijk’, zo oordeelt de gemeente. “Architectuur- en kunsthistorisch is het kerkgebouw van grote waarde door de combinatie van eenvoudige en zakelijke vormentaal met de uitbundige en kleurrijke glaskunst, een hoogtepunt in het oeuvre van architect J.G. de Groot en kunstenaar Egbert Dekkers.’’

We zijn erg blij met de aanwijzing.