TD-gebouw op Endegeest ook volgens bezwarencommissie geen gemeentelijk monument

15 november 2022

Het Technische Dienst-gebouw en het Dienstencentrum bij Kasteel Endegeest zijn volgens de regionale bezwarencommissie terecht niet aangewezen als gemeentelijk monument. De Stichting Behoud Wilhelminapark en Geesten had bezwaar gemaakt tegen het besluit van het Oegstgeester college van burgemeester en wethouders om de panden niet als gemeentelijke monumenten aan te wijzen. Erkend werd dat de panden monumentale waarde bezitten, maar daar stond volgens het college tegenover dat, de kosten voor restauratie te hoog zouden oplopen en rendabel gebruik van de panden niet mogelijk is. De Stichting hoopt dat de beroepen tegen het bestemmingsplan voor Endegeest door de Raad van State wel zullen slagen en daarmee redding van de panden nog mogelijk is.