Twijfel in raad over sloop conservatorium, maar college gaat door

12 april 2021

Het gebouw van het Koninklijk Conservatorium aan de Juliana van Stolberglaan in Den Haag is architectonisch zo belangrijk dat het niet mag worden gesloopt om plaats te maken voor een nieuw hoofdkantoor van de ANWB. Dat stellen vertegenwoordigers van erfgoedverenigingen. “Het is een belangrijk en uniek gebouw”, aldus Christiaan van Oordt, de voorzitter van Heemschut Zuid-Holland. “We moeten dit soort parels behouden”, vindt Norman Vervat van het Cuypersgenootschap.

Of die organisaties gehoor krijgen, is hoogst twijfelachtig. Het stadsbestuur van Den Haag wil graag tegemoet komen aan de wens van de ANWB om op de plek van het conservatorium een nieuw hoofdkantoor te bouwen. “Daar koersen we op”, aldus wethouder Anne Mulder (VVD, stadsontwikkeling) woensdag tijdens een debat in een commissievergadering.

Toch zijn er wel twijfels in de politiek en daarom moet nog blijken of er uiteindelijk steun is voor de plannen. Een flink aantal partijen, ook binnen de coalitie, heeft grote aarzelingen, mede omdat vanwege het architectonische belang van het uit 1980 daterende gebouw van architect Leon Waterman. “Dit is een zeer bijzonder gebouw. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan”, aldus raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij, die een debat over de mogelijke sloop had aangevraagd.

Dat wordt dus onderschreven door de erfgoed-deskundigen. Vervat van het Cuypersgenootschap, die zich inzet voor behoud van bouwkundig erfgoed uit de negentiende en twintigste eeuw, sprak van “architectuur van hoog belang”. Hij wees er ook op dat al veel gebouwen van Waterman onterecht zijn gesloopt, terwijl andere juist weer tot Rijksmonument zijn verklaard. Vervat: “dit is een hoogwaardig voorbeeld van modernisme uit de jaren zeventig”. De gemeente zelf zou het ook als een “topper uit die tijd” hebben omschreven, vertelde hij. Juist dit jonge erfgoed is erg kwetsbaar.

Wethouder Saskia Bruines (D66, economische zaken) schetste tijdens het debat ook de geschiedenis. De ANWB is nu nog gevestigd aan de Wassenaarseweg, op de grens en Den Haag en Wassenaar. Aanvankelijk was men van plan om het huidige onderkomen te renoveren. Maar mede omdat het moeilijk is te verduurzamen en niet goed bereikbaar is met het openbaar vervoer, werd daarvan afgezien. Dus ging de organisatie op zoek naar een nieuwe plek om zich te vestigen. De gemeente Den Haag bood daarop een aantal locaties aan, maar die vielen allemaal af. Uiteindelijk kwam vervolgens als alternatief de plek van het conservatorium in beeld.

Zij wees ook op het belang voor de vestiging van die organisatie in Den Haag, bijvoorbeeld omdat het gaat om meer dan 2000 arbeidsplekken: “de gemeenteraad zou heel boos op mij zijn geworden als ik niet had geprobeerd hen te bewegen zich hier te vestigen”. Hoewel de ANWB de verhuizing al als een tamelijk vaststaand feit naar buiten bracht, hield Bruines nog wel een slag om de arm. Zo moet het belang van de architectuur van het conservatorium nog worden onderzocht en moet ook nog met het Rijksvastgoedbedrijf – waarmee ook al afspraken over het gebied waren gemaakt – worden onderhandeld. “Het is van het grootste belang om te kijken hoe we dit op een zorgvuldige manier kunnen doen en wel de ANWB binnenboord kunnen houden”, aldus de wethouder.