Verbetering situatie voormalige Vakschool voor meisjes in Zutphen

8 februari 2021

Eind december 2020 heeft het College van B&W van Zutphen besloten de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor het gebied Vispoortplein 16 te wijzigen. Door het wijzigen van de randvoorwaarden is er zicht op behoud van de door architect J.H.W. Leliman in 1920/1921 ontworpen Vakschool voor meisjes. De eigenaren van het voormalige schoolgebouw zijn verbolgen over het feit dat de stedenbouwkundige randvoorwaarden door het college zijn gewijzigd en wensen zo snel mogelijk een gesprek met de gemeente. We zijn benieuwd of het College zich zal blijven vasthouden aan de gewijzigde randvoorwaarden en blijven op onze hoede.

Let op: de termijn om de petitie “Red de Vakschool voor Meisjes” te kunnen ondertekenen is verlengd tot 28 februari 2021.