Volgende stap Cuypersgenootschap in behoud Ketrientje Bergen op Zoom

24 juli 2020

Moet ‘t Ketrientje nu wel of geen monument worden? Het Bergse college oordeelde van niet, maar voorstanders van behoud van het bejaardenhuis uit 1929 uitten maandag felle kritiek op dat besluit en op tanteLouise, dat er 260 zorgappartementen wil bouwen.

,,Gevoelige kwestie”, vatte voorzitter Harrie van den Broek van de bezwaarcommissie een vuistdik dossier plus 225 pagina’s op zijn laptop samen. Want wordt het oude zorgcomplex definitief géén monument, dan is de weg vrij voor sloop en nieuwbouw.

Zo stelde Norman Vervat van het Cuypersgenootschap dat sloop een gat slaat in het beschermd stadsgezicht. Maarten Peerenboom van de Bond Heemschut betoogde dat tanteLouise de extra kosten om hoofdgebouw en zusterhuis van ‘t Ketrientje te integreren in nieuwbouw te hoog inschat.

‘Behoud’-voorzitter Roger van Dijk wees op de 88 en 86 punten die beide gebouwen scoren volgens bureau Res Nova (78 staat voor ‘zeer waardevol en beschermenswaardig’). ,,Dus had de gemeente nee moeten zeggen tegen tanteLouise. Gemeenteadviseur Suijkerbuijk opperde dat de gemeente niet alleen cultuurhistorische, maar álle belangen moet afwegen.

Tanja Tuenter schermde namens zorginstelling tanteLouise met een ander rapport, dat het hoofdgebouw en het zusterhuis slechts 77 en 76 toekende, dus onder de beschermenswaardige 78.

De bezwaarcommissie buigt zich nu over het dossier en brengt daarna advies uit aan het college over het al dan niet definitief afwijzen van de monumentenstatus voor ‘t Ketrientje. Dat advies is niet bindend, maar B en W moeten het eventueel terzijde schuiven ervan wel motiveren.