Voorkeursvarianten bouwplannen locatie Maranathakerk Castricum na uitkomsten enquête

16 juni 2023

Het college stelt aan de gemeenteraad twee voorkeursvarianten voor met bouwplannen op de plek waar nu de Maranathakerk staat. Dat heeft het college op 9 mei besloten. Het gaat om (1) een combinatie van zorgpraktijk en appartementen (40% sociale huur en 60% koop) en (2) de bouw van appartementen (40% sociale huur en 60% koop). De gemeenteraad wordt nu gevraagd haar voorkeur aan te geven.

De gemeente onderzocht wat haalbaar is als het gaat om financiën, parkeren, en stedenbouwkunde. Ook zijn in een enquête de wensen geïnventariseerd bij omwonenden en bij de andere inwoners. In totaal hebben 666 inwoners de enquête ingevuld. In het algemeen zijn de respondenten het eens met de gehanteerde stedenbouwkundige uitgangspunten.

De raadscommissie bespreekt het voorstel naar verwachting 25 mei. Daarna behandelt de gemeenteraad dit verder. Na een besluit wordt een (definitief) ruimtelijk kader opgesteld, inclusief uitgangspunten voor de uiteindelijke openbare verkoop, waaronder behoud van kenmerkende elementen van de huidige kerk.

Het Cuypersgenootschap heeft bezwaar ingediend tegen het slopen van de Maranathakerk. Het genootschap trekt haar bezwaar mogelijk in, als voldoende elementen van het oorspronkelijke gebouw behouden kunnen blijven.